Address

PFA Manchester
20 Oxford Court
Bishopsgate
Manchester
M2 3WQ
PFA London
7-8 Philpot Lane
London
EC3M 8AA

Media Enquiries: media@thepfa.com